بی ام و شش مدل بر اساس پلتفرم جدید FAAR می سازد

گروه بین الملل: بی ام و و ساختار دیفرانسیل جلو در کنار یک دیگر عجیب به نظر می رسد اما از این پس این دو را در کنار یک دیگر خواهیم دید چرا که این خودروساز تصمیم دارد شش خودروی جدید را بر اساس ساختار دیفرانسیل جلوی نوین خود تولید کند که FAAR نامیده می شود.

ادامه نوشته »