ثبت دامنه - هاست لینوکس - هاست ویندوز - مجله سیب

امکان سنجی تولید سوخت بیودیزل در ایران

عصر خودرو- با هدف امکان سنجی استفاده از بیو دیزل در خودروهای دیزلی و ارائه روشی مناسب برای استفاده از آن به صورت ترکیب با گازوییل، طرح پژوهشی امکان سنجی تولید سوخت بیودیزل در ایران اجرایی شد.

همچنین ببینید

پاریس کوچولوی ایران کجاست؟